Onder het begrip blessurepreventie wordt verstaan het nemen van maatregelen om te voorkomen dat er een blessure ontstaat. Eén van de belangrijkste taken voor een sportmasseur/verzorger zal zijn om de sporter hierbij te helpen/ondersteunen. Belangrijk hierbij is te onderkennen welke blessures veel voorkomen bij een bepaald gewricht en nagaan wat provocerende factoren zijn voor de sporter die bij jou komt voor advies/behandeling.

Om dit optimaal te kunnen is kennis en inzicht nodig van belasting en belastbaarheid hierbij is het van belang zowel de fysieke als de mentale belasting in de gaten te houden. Er zal tijdens deze cursus gekeken worden naar de gewrichten/spieren met de verschillende blessures en op welke wijze geadviseerd en behandeld kan worden.

– Wat is preventie?
– Welke vormen van preventie zijn er?
– Preventie met betrekking tot de meest voorkomende blessures
– Indicaties en contra- indicaties
– Praktische mogelijkheden om toe te passen zoals tapen en bandageren, voorlichting en massage
– Gericht op de meest voorkomende blessures

Maandag 23 november 2020
Maandag 7 december 2020
Maandag 4 januari 2021
Maandag 18 januari 2021

De cursustijden zijn van 09.00 – 14.00 uur.

De kosten bedragen € 595,00 per persoon of betaling in 3-achtereen-opvolgende termijnen van elk € 215,00 inclusief tape.

Minimale groepsgrootte is 4 personen. 

Wit hoeslaken, een grote en twee kleinere witte handdoeken. Het gebruik van tape is inclusief.

Verplicht studieboek Blessurepreventie, ‘Onderzoek en behandeling van sportblessures van de onderste extremiteit’, auteur K. van Nugteren en D. Winkel, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum Prijs ongeveer € 45,00.

U dient in het bezit te zijn van het diploma sportmassage NESPG, NGS, ACE, ESPO of NESM, massage en/of massagetechnieken NESPG. Indien u kunt aantonen langer in het vakgebied werkzaam te zijn gebleven, kunnen hiervoor uitzonderingen gemaakt worden. Dit laatste geschiedt in overleg met de opleiding.

Tijdens de cursus vindt er toetsing van uw kennis plaats. U ontvangt indien u 90% van alle lessen heeft gevolgd en met goed gevolg de schriftelijke en eventuele praktische eindtoets heeft afgesloten, (in overleg met de docent(en)) een opleidingscertificaat. Mocht u zakken voor de eindtoets dan is het mogelijk om deze tijdens de eerst volgende cursus te herkansen.

X