Iedere week worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand.

Reanimatie, hartmassage met mond-op-mondbeademing, kan levensreddend zijn. Onmiddellijk alarmering van arts en/of ambulance is echter minstens zo belangrijk. Zo verdubbelt reanimatie de overlevingskansen van een slachtoffer. Een reanimatiecursus is vooral van belang voor familie en huisgenoten van hartpatiënten en voor hen die veel in contact komen met het publiek zoals politie en brandweer. Maar vooral ook hulpverleners in het bedrijfsleven en een ieder die werkzaam is in de gezondheidszorg.

Iedere Nederlander kan thuis, tijdens werk, in zijn vrije tijd geconfronteerd worden met een hartstilstand. Omdat niemand in zo’n situatie hulpeloze toeschouwer wil zijn, is een reanimatiecursus voor iedere Nederlander van groot belang. U kunt het leven van een medemens redden.

– Theorie reanimeren en AED
– Praktijk reanimeren en AED
– Examen reanimeren
– Vragen stellen

Maandag 3 februari 2020 van 9.30 – 12.30 uur.

De kosten bedragen € 80,00 per persoon inclusief studiemateriaal.

Schrijfbenodigdheden. 

U dient algemene kennis te hebben van het hart, de bloedvaten en de ademhaling.

De cursus wordt gegeven door een door de Nationale Reanimatie Raad bevoegd docent. Tijdens de cursus vindt er toetsing van uw kennis plaats en, indien u de cursus met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt u een officieel diploma.

Belangrijk herhalingslessen!! Om de geldigheid van uw diploma te behouden dient u een keer in de twee jaar een herhalingscursus te volgen.

X