Wanneer u in het bezit bent van het diploma massage NESPG bieden wij u de mogelijkheid om een aanvulling daarop te behalen in de vakken die bij de opleiding sportmassage gegeven worden. Deze verkorte cursus tot sportmasseur heeft tot doel u inzicht te geven in de bewegingsmogelijkheden en de verzorging van de sporter, zodat u op verantwoorde wijze gezonde sporters kunt begeleiden. Aan het einde van de cursus beschikt u, na het behalen van het diploma, over zowel de theoretische als praktische inzichten ten aanzien van de juiste behandeling en verzorging van de sporter. 

– Verdieping van de anatomische kennis
– Praktijk sportmassage
– Kennis en inzicht met betrekking tot sporthygiëne 
– Onderzoek van de sporter om op verantwoorde wijze te kunnen adviseren, bandageren en/of masseren
– Het bieden van eerste hulp bij sportongevallen
– Het aanleggen en testen van bandages voor de diverse lichaamsdelen

De cursus start in november 2021, u stroomt in op de maandagavond van 19.15 – 22.00 uur. In het begin zal het een halve avond zijn, dit is afhankelijk van het rooster.

De kosten bedragen € 745,00 per persoon of betaling in 3-achtereen-opvolgende termijnen van elk € 266,00.

Wit hoeslaken, een grote en twee kleinere witte handdoeken. 

Studiemateriaal/boeken van ongeveer € 220,00 voor de sportmassage.

U dient in het bezit te zijn van het diploma massage NESPG. Indien u kunt aantonen langer in het vakgebied werkzaam te zijn gebleven, kunnen hiervoor uitzonderingen gemaakt worden. Dit laatste geschiedt in overleg met de opleiding.

U kunt examen doen bij de NESPG, de kosten worden door de examinerende instantie bepaald. U dient voor het praktijkexamen in het bezit te zijn van een geldig reanimatie diploma.

X