Iedere week worden in ons land veel mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand.

Reanimatie, hartmassage met mond-op-mondbeademing, kan levensreddend zijn. Onmiddellijk alarmering van arts en/of ambulance is echter minstens zo belangrijk. Zo verdubbelt reanimatie de overlevingskansen van een slachtoffer. Een reanimatiecursus is vooral van belang voor familie en huisgenoten van hartpatiënten en voor hen die veel in contact komen met het publiek zoals politie en brandweer. Maar vooral ook hulpverleners in het bedrijfsleven en een ieder die werkzaam is in de gezondheidszorg.

Iedereen kan thuis, tijdens werk, in zijn vrije tijd geconfronteerd worden met een hartstilstand. Omdat niemand in zo’n situatie hulpeloze toeschouwer wil zijn, is een reanimatiecursus van groot belang. U kunt het leven van een medemens redden.

– Theorie reanimeren en AED
– Praktijk reanimeren en AED
– Examen reanimeren
– Vragen stellen

Vrijdag 19 februari 2021 van 09.30 – 12.30 uur.

De kosten bedragen € 85,00 per persoon inclusief studiemateriaal en diploma.

Minimale groepsgrootte is 4 personen.

Schrijfbenodigdheden. 

De cursus wordt gegeven door een door de Nationale Reanimatie Raad bevoegd docent. Tijdens de cursus vindt er toetsing van uw kennis plaats en, indien u de cursus met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt u een officieel diploma.

Belangrijk herhalingslessen!! Om de geldigheid van uw diploma te behouden dient u een keer in de twee jaar een herhalingscursus te volgen.

X